Vergaderingen

Op nader te bepalen(* MAANDAG-avonden (20.00-22.00 uur) worden thema vergaderingen gehouden, waarbij alle bewoners van Oud Rijswijk van harte welkom zijn.
Heeft u een vraag aan onze wijkagent dan kunt u haar eenvoudig bereiken middels de telefoon of E-mail.

Foto van wijkagent Charlie Braam Charlie Braam wijkagent 0900-8844

 Laatste notulen  Volgende vergadering * VERPLAATST  inloop vergadering  geen vergadering
2020 2019 2018 2017 2016
20 januari 21 januari 8 januari 10 januari 12 januari

18 februari 14 februari 14 februari 9 februari
16 maart 18 maart 14 maart 14 maart 8 maart

22 april 9 april 11 april 12 april
18 mei 20 mei 8 mei 9 mei 10 mei

17 juni 11 juni  13 juni 14 juni
20 juli 15 juli 9 juli 11 juli 12 juli

19 augustus 13 augustus 8 augustus 9 augustus
21 september 16 september 10 september 12 september 13 september

21 oktober 15 oktober 9 oktober 11 oktober
23 november
DINSDAG
26 NOVEMBER
19 november 13 november 8 november
21 december 16 december 17 december 12 december 13 december
Jaar Notulen
2 0 1 5 - 2 0 1 4 - 2 0 1 3 - 2 0 1 2 - 2 0 1 1 - 2 0 1 0 
2 0 0 9 - 2 0 0 8 - 2 0 0 7 - 2 0 0 6 - 2 0 0 5

Door de onderstreepte data te selecteren kunt de notulen opvragen