Dossiers van lopende zaken

In eerste instantie zullen wij hier de verzonden brieven en e-mails van 2018-2002 plaatsen.
Het plaatsen van de antwoorden zal indien wenselijk later volgen.
Ingekomen stukken kunnen op aanvraag worden ingezien
!

V_003314 Aan het College van de gemeente Rijswijk
Cc. Griffier van de Raad
05-03-17 Aanvullende vraagpunten t.a.v. nieuw systeem betaald parkeren
V_003308 Aan het College van de gemeente Rijswijk
Cc. Griffier van de Raad
04-01-17 Vraagpunten nieuw systeem betaald parkeren
V_003257 Aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk
Cc. B&W
Cc. Griffier van de Raad
09-11-15 Onderzoek permanente huisvesting basisschool Kronenburgh in de Ottoburg
P_003231 Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 20-sep-15 PERSBERICHT
Feest op 9 oktober 2015
P_003227 Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 13-sep-15 PERSBERICHT
Mooi Oud Rijswijk
P_003226 Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 08-sep-15 PERSBERICHT
Keep it Clean day 2015
V_003208 Aan het College van de gemeente Rijswijk 22-jul-15 Reactie/Zienswijze op de Concept-Kadernota Parkeren 2015 -2025
E_003141 Email met bijlage aan de Raad van de gemeente Rijswijk 19-jan-15 Aanbeveling t.b.v. de geplande presentatie op 27 januari 2014 over het onderwerp PARKEREN en Tellingen uitgevoerd door SBOR tussen 03-03-2014 en 18-06-2014
V_003134 Aan het College van de gemeente Rijswijk 2-jan-15 Verzoek om gegevens parkeeronderzoeken
M_003072 dhr. C. van Overbeek 9-okt-14 E-mail heeft betrekking op opmerkingen van de heer C. van Overbeek bij het verslag van de Commissie Oud Rijswijk van 9 september 2014.
M_003071 dhr. C. van Overbeek 8-okt-14 E-mails betreffen correspondentie tussen de heer C. van Overbeek en het bestuur van het Buurtschap over het functioneren van het Buurtschap.
V_003058 Aan het College van de gemeente Rijswijk 12-sep-14 Bezwaar omgevingsvergunning terras Herenstraat 87a, 2282 BS Zaaknummer: WABO00206 .
V_003051 Aan het College van de gemeente Rijswijk 18-aug-14 Gezamenlijke brief Comité Haagweg en SBOR m.b.t. de schouw en herinrichting Haagweg.
V_003043 Aan het College van de gemeente Rijswijk 31-jul-14 Verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur inzake de verbouwing van Herenstraat 87a te Rijswijk
V_003017 Aan de Rechtbank, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag 30-mei-14 Extra aanvulling beroep tegen het besluit betreffende de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen inzake de vervanging van de Hoornbrug te Rijswijk ZH
V_002985 Aan de Rechtbank, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag 16-apr-14 Aanvulling beroep tegen het besluit betreffende de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen inzake de vervanging van de Hoornbrug te Rijswijk ZH
V_002983 Aan de (nieuwe) Raad en het College van de gemeente Rijswijk 14-apr-14 Informeren over de stand van zaken m.b.t. de voetgangerstunnel onder de Haagweg
V_002982 Aan het College van de gemeente Rijswijk 14-apr-14 Bezwaarschrift (samen met SWHR) belanghebbenden parkeren in Oud Rijswijk: B&W Besluit parkeerschijfzones, gepubliceerd 6 maart 2014 en B&W Besluit vergunninghoudersparkeren, gepubliceerd 6 maart 2014.
V_002935 Aan de Rechtbank, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag 20-mrt-14 Pro Forma Beroep tegen de definitieve omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen "Vervanging Hoornbrug".
V_TUNNEL Aan de Raad en het College van de gemeente Rijswijk 09-dec-13 Gezamenlijke Brief Maatschapelijke Partijen voor het Openhouden van de Voetgangerstunnel onder de Haagweg
V_002865 Aan het College van van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk
09-dec-13 Zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verandering van de Hoornbrug
V_002824 Aan de Raad van de gemeente Rijswijk, van Rijswijk
26-okt-13 OPENBARE BRANDBRIEF over het opheffen van de voetgangerstunnel onder de Haagweg
V_002815 Aan de Raad van de gemeente Rijswijk, van Rijswijk
01-okt-13 Zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Oud Rijswijk
V_002787 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk
10-sep-13 Publicatie van 5 september 2013 Herenstraat 87a
V_002774 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk
04-aug-13 Herenstraat 87a en andere aanvragen
V_002737 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk
06-jun-13 Afhandeling bouwaanvraag Herenstraat 86a te Rijswijk, zaaknummer 2013050191
V_002736 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk
04-jun-13 Zienswijze voor de Nota Bevorderen van de Bewonersparticipatie 2013-2017
V_002722 Aan de Raad van de gemeente Rijswijk
21-mei-13 Begeleidingsbrief aan de Raad met een kopie van V002721 "Zienswijze ontwerp voor de herinrichting van de Haagweg"
V_002721 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk
21-mei-13 Zienswijze ontwerp voor de herinrichting van de Haagweg
M_002708 Aan de Redactie van het weekblad Groot Rijswijk
02-mei-13 Reactie op "Brief over Hoornbrug" op pagina 3 uit de editie van Groot Rijswijk 3 mei 2013
V_002699 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk
29-apr-13 Zienswijze bij het voorontwerp bestemmingsplan Oud Rijswijk (maart 2013) met bijlage E002692
P_002644 P E R S B E R I C H T
22-feb-13 De Bewonersorganisatie Buurtschap Oud Rijswijk is optimistisch over de plannen voor de Haagweg en de Hoornbrug.
V_002612 Aan de waarnemend burgemeester van de gemeente Rijswijk, de weledelgestrenge heer H.W.M. Klitsie
18-dec-12 Verzoek voor een gesprek met de Buurtschapmeester
V_002569 Aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag
05-feb-12 De Stichting Buurtschap Oud Rijswijk heeft geen hoger beroep ingesteld m.b.t. Emmastraat 8, Rijswijk
V_002529 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
05-mrt-12 Zienswijze ontwerp-locatieplan ondergrondse afvalinzameling Oud Rijswijk
V_002480 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
31-mrt-12 Verzoek om vergoeding kosten procedure OZB
V_002479 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
31-mrt-12 Bezwaar tegen de OZB beschikking d.d. 29 februari 2012 en daaruit volgende heffingen voor het jaar 2012
V_002390 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
5-nov-11 Zienswijze conceptnotitie Standplaatsen in de gemeente Rijswijk
V_002389 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
5-nov-11 Fietsbergingen in Oud Rijswijk Lees hier het antwoord
V_002388 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
5-nov-11 Zienswijze beleidscriteria ondergrondse afvalcontainers Lees hier het antwoord
V_002327 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
8-aug-11 Huisvestings wensen m.b.t. Accommodatiebeleid
V_002299 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
15-jun-11 Inspraak Kadernota Integraal Accommodatiebeleid
V_002298 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
15-jun-11 Zienswijze conceptbeleidsregels Terrassen en Uitstallingen
V_002235 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
15-apr-11 Intrekken bezwaarschrift Beschikking Subsidie 2011
V_002228 Gemeente Rijswijk
t.a.v. de coördinator
gemeentelijke Belastingen
06-apr-11 Verzoek om vergoeding kosten procedure WOZ/OZB
V_002222 Gemeente Rijswijk
t.a.v. de coördinator
gemeentelijke Belastingen
06-apr-11 Bezwaar tegen de WOZ/OZB beschikking d.d. 28 februari 2011 en daaruit volgende heffingen voor het jaar 2011
V_002157 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
10-jan-11 Bezwaarschrift Beschikking Subsidie 2011
V_002121 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
25-nov-10 Bezwaarschrift vrijstelling Herenstraat 97 te Rijswijk ZH
V_002048 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
15-sep-10 Ondergrondse vuilcontainers in Oud Rijswijk en dringend verzoek tot stilleggen van in uitvoering zijnd werk in de Rozenstraat.
V_002025 Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van Rijswijk
11-aug-10 Zienswijze bij Vrijstelling bestemmingsplan Herenstaat 97 te Rijswijk
V_001933 Aan de President van de
Afdeling bestuursrecht,
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
15-mrt-10 Verzoek voor aanvullende informatie Dossierstukken bouwvergunning Emmastraat 8 te Rijswijk ZH Procedurenummer:
09 / 6521 WW44 AA
V_001880 Stadhuis Rijswijk
T.a.v. F.P. Lourens,
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK
3-feb-10 Verzoek om brief 09.67976/SB-VB nader te preciseren en te complementeren m.b.t. de Ondergrondse afvalcontainers in Oud Rijswijk
V_001848 Aan de President van de
Afdeling bestuursrecht,
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
21-dec-09 Beroep tegen de uitspraak d.d. 28 juli 2009 (kenmerk 09.036001) van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk, betreffende de bezwaren tegen het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning 1e Fase voor het oprichten van een winkelruimte en drie bovenliggende appartementen op het perceel Emmastraat 8 te Rijswijk. Reactie op het verweerschrift d.d. 26 oktober 2009 van het College van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk.
V_001734 Aan de President van de
Afdeling bestuursrecht,
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
11-sep-09 Beroep tegen de uitspraak d.d. 28 juli 2009 van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk, betreffende de bezwaren tegen het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning 1e Fase voor het oprichten van een winkelruimte de drie bovenliggende appartementen op het perceel Emmastraat 8 te Rijswijk.
V_001641 Aan de President van de
Afdeling bestuursrecht,
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
14-apr-09 Melding van een beslissing van het College van de gemeente Rijswijk op een ingediend bezwaar van de SBOR
V_001575 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 12-feb-09 Het opvragen van de verslagen van de Welstands- en Monumentencommissie inzake verlening artikel 19 lid 2 WRO vrijstelling en verlening bouwvergunning Emmastraat 8, 2282 AP te Rijswijk.
V_001574 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 12-feb-09 Bezwaar tegen de verleende bouwvergunning van de Emmastraat 8, 2282 AP te Rijswijk
F_001547 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 15-dec-08 Correctie op verzuim van gezamenlijke ondertekening bezwaarschrift F_001525
V_001542 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 15-dec-08 Bezwaar tegen sloopvergunning voormalig kantoor ERL, Schoolstraat 31 te Rijswijk (herhaalt zie ook V_001513)
F_001525 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 3-nov-08 Bezwaar tegen vaststelling subsidie 2007
V_001524 Gem Rijswijk Juridische Zaken 24-nov-08 Toezending van de statuten van de SBOR aan de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Rijswijk
V_001517 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 3-nov-08 Zienswijze op het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan “Oud-Rijswijk”
V_001514 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 28-okt-08 Bezwaar tegen verleende kapvergunning Schoolstraat 31 (voormalig ERL locatie)
V_001513 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 28-okt-08 Bezwaar tegen sloopvergunning voormalig ERL Schoolstraat 31 te Rijswijk
V_001511 Aan de Stichting Welzijn Rijswijk 26-okt-08 Kopieer kosten Comité Haagweg
V_001445 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 11-juni-08 Nadere motivering van ons bezwaar tegen uw voornemen om vrijstelling te verlenen t.b.v. de bouwaanvraag voor de Emmastraat 8
V_001415 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 27-mei-08

Zienswijze over het voornemen om een vrijstelling te verlenen t.b.v. de bouwaanvraag voor de Emmastraat 8

E_001309 Bewoners in de nabijheid van het schoolplein aan de Esdoonstraat 17-sep-07

Enquête en schetsplan schoolplein Esdoonstraat

V_001273 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 13-aug-07

Bouwplan ERL.

V_001255 SWR t.a.v. Centrale Administratie 05-juli-07

Inventarisatie formulier over de aanwezigheid van bewoners en opbouwwerker bij vergadering en het aantal vergaderingen.

V_001217 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 04-mei-07

Zienswijze m.b.t. bouwaanvraag fase 1 Emmastraat 8 (de vries meubel)

V_001191 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 15-mrt-07

Luchtkwaliteit Haagweg

V_001158 Aan de Raad van de gemeente Rijswijk 17-jan-07

AFSCHRIFT aan de Raad van Verzoek om "subsidieverordening Stimulering Oud Rijswijk" te verlengen

V_001157 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 17-jan-07

Verzoek om "subsidieverordening Stimulering Oud Rijswijk" te verlengen

E_001142 SBOR 03-dec-06

De promenade in Oud Rijswijk alleen voor voetgangers?

V_001115 Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 20-okt-06

Uitvoerring en kwaliteit van werkzaamheden aan de waterleiding in Oud Rijswijk

V_001078 Aan de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 11-aug-06

Vragen over de brand bij bakkerij Van der Pluijm Roodenrijs

V_001006 Aan de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 7-apr-06

Zienswijze vrijstelling parkeren Onderwatershof

V_001005 Gem.Rijswijk Werkgroep communicatie 17-mrt-06

Evaluatie Werkgroep Communicatie Herinrichting Oud Rijswijk

V_000952 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht 23-nov-05

Intrekking beroep d.d. 21 juli 2005 inzake het zorgcentrum “Onderwatershof” te Rijswijk ZH

V_000948 Aan de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 12-nov-05

Open brief over vragen en antwoorden inzake een beschuldigende verklaring van de Stichting Buurtschap Oud Rijswijk.

V_000944 Stichting Eigenaren Cetrum Oud Rijswijk 1-nov-05

Anwoord op brief van 20 oktober en mail van 31oktober Zie I000936 en M000943

V_000891 Gem. Rijswijk RAAD 21-aug-05

Brief aan de raad over de berichten in pers en een reactie i.v.m. de mogelijke vertraging van de nieuwbouw Onderwatershof

V_000890 Cliëntenraad Onderwatershof 21-aug-05

Antwoord op een brief van de Cliëntenraad Stichting Onderwatershof over ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouw van Onderwatershof.

V_000879 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht 18-jul-05

Beroep tegen de beslissing d.d. 14 juni 2005 van het College van B en W betreffende bezwaar tegen de schikking van 27/01/2005, waarbij vergunning werd verleend voor het geheel vernieuwen van het
zorgcentrum “Onderwatershof”

V_000871 Gem. Rijswijk adf. Accomodaties 03-jul-05

Klacht over de huuders van de voormalige gymzaal boven de bibliotheek

V_000840 StuurGroepOudRijswijk 19-apr-05

Betreft het BKP en Masterplan

V_000822 Gem. Rijswijk College 21-mrt-05 Nadere motivering bezwaarschrift bouwvergunning Zorgcentrum aan de van Vredenburchweg 26 Zie V000817
V_000817 Gem. Rijswijk College 9-mrt-05 Bezwaarschrift verlening 2e bouwvergunning Onderwatershof op 27-01-05
V_000801 Gem. Rijswijk College 2-mrt-05 brief over Zienswijze Beeldkwaliteitplan Oud Rijswijk aan het college B&W plus v000791
V_000800 Gem. Rijswijk RAAD 2-mrt-05 brief aan de raad over de vroegtijdig aankondig voor de vaststelling van Subsidieverordening Masterplan zie ook V000799
V_000799 SGOR 20-feb-05 Opmerkingen bij de ontwerp subsidieverordening Masterplan Oud Rijswijk
V_000792 SGOR 19-feb-05 Brief/e-mail van 23 feb 2003 Opmerkingen, aanvullingen en correcties op BKP (zie V000791)
V_000791 SGOR 19-feb-05 Opmerkingen over het BeeldKwaliteitPlan met o.a. een verwijzing naar brief van 23-11-2003 (zie V000792)
V_000743 Gem. Rijswijk College 13-okt-04 Bezwaar m.b.t. publicatie plannen masterplan
V_000674 Rechtbank 's-Gravenhage Sector bestuursrecht 19-mrt-04 Afschrift van V000673 als aanvulling op V000649 ter attentie van B. Boulabkoul
V_000673 Gem. Rijswijk College 19-feb-04 Bezwaarschrift verlening Kapvergunning van vredenburghweg 26 "Onderwatershof" 17-feb-04 (zie ook V000625)
V_000650 Arrondissementsrechtbank Den Haag 14-feb-04 Verzoek om een voorlopige voorziening inzake een verleende bouwvergunning
Van Vredenburchweg 26 te Rijswijk Zuid-Holland.
V_000649 Gem. Rijswijk College 14-feb-04 Bezwaarschrift verlening bouwvergunning Onderwatershof op 6-01-04 aanvullingen op V000625
V_000643 Gem. Rijswijk College 3-feb-04 Brief aan college om ons standpunt over het afschaffen van het belanghebbende parkeren toe te lichten zie ook I000642
V_000626 Gem. Rijswijk RAAD 22-jan-04 Afschrift aan Raad Bezwaarschrift verlening bouwvergunning Onderwatershof op 6-01-04 public RR
V_000625 Gem. Rijswijk College 22-jan-04 Bezwaarschrift verlening bouwvergunning Onderwatershof op 6-01-04
V_000612 Gem. Rijswijk College 14-nov-03 I.v.m. onze zorg om het leegstaande Onderwatershof.
V_000360 Gem. Rijswijk College 2-dec-02 Voorbereidingsbesluit Van Vredenburchweg 26 (Onderwatershof).